• hoodie_girl1

Har du kört fast och undrar hur du ska komma vidare? Behöver du ny inspiration och förslag på hur du kan skapa en positiv förändring i ditt liv? Välkommen till Competens, vi har det du behöver. Vi erbjuder allt från gymnasie- och grundskolekurser, industriutbildningar, SFI, personlig jobbcoach, mentorskap till rehabilitering. Möjligheterna är oändliga – vi finns här för dig.

Läs mer om våra kurser och program här:

Arbetsmarknadsinsatser Uppsala 

Arbetsmarknadsinsatser i Uppsala är en insats för dig boende i Uppsala kommun, som behöver extra stöd i din arbetssökarprocess.
» LÄS MER

CNC-utbildning

Är du nyfiken på eller intresserad av att arbeta inom CNC-teknik? Vi har utbildningen både för dig med tidigare erfarenhet av CNC- och industriteknik och för dig som vill prova på. Kom till oss på Competens och träffa någon av våra handledare. Tillsammans skräddarsyr vi en utbildningsväg som passar dig.
» LÄS MER

Coacher över tröskeln

Att ta steget tillbaka ut i arbetslivet efter längre perioder av exempelvis sjukskrivning, kan kännas oöverstigligt svårt. Competens rådgivare stöder dig i att överbrygga gapet mellan gammalt och nytt och finns med både dig och din arbetsgivare/studieledare under din resa tillbaka till studier eller arbete.
» LÄS MER

Etableringslots/Lots

Ny i Sverige? Det är mycket att tänka på den första tiden i ett nytt land. Vi hjälper dig med det viktigaste som exempelvis bostad, kontakt med myndigheter, söka jobb, utbildning och skola. Med stöd av våra duktiga rådgivare får du den start i ditt nya land, som du behöver. Välkommen!
» LÄS MER

Grundläggande vuxenutbildning

Behöver du gymnasiebehörighet? På Competens kan du läsa in de kurser på grundskolenivå som du saknar för att få behörighet – en nödvändig byggsten för dig som vill fortsätta din utbildning i Sverige. Vi erbjuder kurser både på dagtid och kvällstid och kan anpassa utbildningen efter dig så att du hinner med.
» LÄS MER

Gymnasial vuxenutbildning

Drömmer du om en nystart? Bara det att du saknar betyg eller behörighet att söka till högskola eller universitet? Då har du kommit helt rätt. Competens erbjuder ett stort utbud av teoretiska kurser och yrkesutbildningar på gymnasial nivå (tidigare Komvux), för dig som har bestämt dig. Upplägget är dessutom flexibelt och kan anpassas efter dina behov.
» LÄS MER

Kundval Nacka

Kundval Nacka riktar sig till dig som är arbetssökande i Nacka kommun. Competens coachar dig igenom din jobbsökarprocess och som alltid, utgår vi från dig och dina behov. Vårt mål är att du, så snart som möjligt, ska ha siktet på nytt jobb och/eller ha kommit igång med eget företag.
» LÄS MER

Lots/Etableringslots

Ny i Sverige? Det är mycket att tänka på den första tiden i ett nytt land. Vi hjälper dig med det viktigaste som exempelvis bostad, kontakt med myndigheter, söka jobb, utbildning och skola. Med stöd av våra duktiga rådgivare får du den start i ditt nya land, som du behöver. Välkommen!
» LÄS MER

Moduler i svenska för analfabeter och språksvaga

FFör dig som aldrig tidigare gått i skolan eller fått lära dig läsa, finns det extra stöd att få utanför sfi-studierna. Våra rådgivare hjälper dig med det som du inte hinner med i skolan och ger dig dessutom råd i praktiska frågor som rör ditt liv i Sverige. Rådgivningen sker på svenska, arabiska, somaliska och engelska.
» LÄS MER

Omställning/TSL

Med Competens omställningsstöd säkerställer du som facklig representant/arbetsgivare att dina medarbetare får det stöd och den support de behöver, när behovet uppstår. Vi vet vad som krävs för att göra skillnad, när det väl gäller!
» LÄS MER

Reparatörsutbildning

Är du nyfiken på eller intresserad av att arbeta som reparatör? Vi har utbildningarna både för dig med tidigare erfarenhet och för dig som vill prova på. Kom till oss på Competens och träffa någon av våra handledare. Tillsammans skräddarsyr vi en utbildningsväg som passar dig.
» LÄS MER

RESA (Rehabilitering sysselsättning i arbete)/Sysselsättningsplatser

RESA är en rehabiliteringsinsats för psyksikt funktionsnedsatta personer som behöver en mjukstart för att komma ut i arbetslivet. Våra duktiga rådgivare lotsar dig som RESA-deltagare mot en meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap.
» LÄS MER

Sva/Svenska som andraspråk

Vill du skaffa dig gymnasie- och grundskolekompetens i svenska? Titta hit. Svenska som andraspråk (Sva) ger dig möjlighet att läsa grundskolans och gymnasiets svenskakurser, men är särskilt anpassat för dig med ett annat modersmål. Sva Grund motsvarar grundskolans svenska medan Sva 1,2,3 motsvarar gymnasiets svenska vilket ger dig högskolegrundande betyg.
» LÄS MER

Sfi/Svenska för invandrare

Vill du lära dig svenska? Och gärna snabbt?
Välkommen till Competens. Här kan du läsa Svenska för invandrare (sfi) på a-, b-, c-, och d-nivå.
» LÄS MER

Svenska för invandrare/Sfi

Vill du lära dig svenska? Och gärna snabbt?
Välkommen till Competens. Här kan du läsa Svenska för invandrare (sfi) på a-, b-, c-, och d-nivå.
» LÄS MER

Svenska som andraspråk/Sva

Vill du skaffa dig gymnasie- och grundskolekompetens i svenska? Titta hit. Svenska som andraspråk (Sva) ger dig möjlighet att läsa grundskolans och gymnasiets svenskakurser, men är särskilt anpassat för dig med ett annat modersmål. Sva Grund motsvarar grundskolans svenska medan Sva 1,2,3 motsvarar gymnasiets svenska vilket ger dig högskolegrundande betyg.
» LÄS MER

Svetsutbildning

Vill du ha ett yrke som är både varierat, spännande och hantverksbaserat?
Vi utbildar inom alla svetsmetoder och har erfarna yrkeslärare som kan hjälpa dig i din utveckling. Du sätter målen och Competens utbildar – oavsett om du vill lära dig att svetsa enklare reparationer och konstruktioner, fortbilda dig eller certifiera dig som internationell svetsare.
» LÄS MER

Sysselsättningsplatser/RESA (Rehabilitering sysselsättning i arbete)

RESA är en rehabiliteringsinsats för psyksikt funktionsnedsatta personer som behöver en mjukstart för att komma ut i arbetslivet. Våra duktiga rådgivare lotsar dig som RESA-deltagare mot en meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap.
» LÄS MER

TSL/Omställning

Med Competens omställningsstöd säkerställer du som facklig representant/arbetsgivare att dina medarbetare får det stöd och den support de behöver, när behovet uppstår. Vi vet vad som krävs för att göra skillnad, när det väl gäller!
» LÄS MER

Validering & Certifiering CNC

Vill du testa dina kunskaper inom CNC-teknik? Välkommen till Competens, vi erbjuder djupgående validering som ger dig möjlighet att få dina tidigare färdigheter kartlagda så att du kan gå vidare mot antingen utbildning eller arbete. Vi erbjuder också möjlighet till certifiering på alla våra utbildningsorter.
» LÄS MER

Validering & Certifiering Svets

Vill du testa dina kunskaper inom svets? Välkommen till Competens, vi erbjuder djupgående validering, som ger dig möjlighet att få dina tidigare färdigheter kartlagda så att du kan gå vidare mot antingen utbildning eller certifiering.
» LÄS MER

Yrkessvenska

Är du nyanländ, yrkesutbildad och bara väntar på att få börja jobba? Vi hjälper dig med att söka jobb och lära dig svenska snabbt, så att du snart kan börja arbeta igen.
» LÄS MER