Iris Competens finns för dig!

För dig som är vuxen, har gjort studieuppehåll eller saknat möjlighet att fortsätta dina studier. Vi finns för dig som behöver komplettera kurser och betyg för att komma in på högskola eller yrkesutbildning. Och vi finns för dig som är ny i Sverige och vill lära dig svenska.

Våra skolor finns på flera platser i Sverige

Vi erbjuder:

  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Sfi, svenska för invandrare (i samarbete med Cuben Utbildning)
  • Ett urval av yrkesutbildningar

Iris Competens AB är medlem i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Iris Competens – en del av Irisgruppen och Intendia Group

Iris Competens är en del av Irisgruppen som är en kvalitetsdriven, rikstäckande utbildningsanordnare med ett brett spektrum av tjänster – alla med målet att hjälpa människor till arbete och egen försörjning. I Irisgruppen ingår, förutom Iris Competens, även Iris och Medlearn.

Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge. Intendia ägs i sin tur till 50 procent av Gunnar og Reidar Holst Legat, en allmännyttig stiftelse.

Intendia Group omfattar totalt elva starka och självständiga varumärken och varje år utbildas och utvecklas över 40 000 elever och deltagare i de olika verksamheterna. Genom ett växande antal internationella samarbeten och partnerskap finns verksamheten också representerad på många olika platser runt om i världen, till exempel i USA, Australien, Tanzania och Etiopien, utöver ett flertal länder i Europa.

Förutom Irisgruppen med Competens, Iris och Medlearn bedriver koncernen även Berghs School of Communication i Sverige. I Norge bedrivs verksamhet genom Bilder Nordic School of Photography, Bjørknes Høyskole, Bjørknes Privatskole, Joblearn, Junglemap, NKI, SoFI School of Fashion Industry och Treider.

Synskadades Stiftelse verkar för ett samhälle som inte sätter gränser för synskadades rätt att leva fullvärdiga liv. Stiftelsen har genom åren startat, utvecklat och avyttrat företag som syftar till att personer med funktionsvariationer ska kunna ha egen försörjning. Delar av Irisgruppen härstammar från stiftelsen.

Kontakta oss gärna

Har du en fråga eller fundering? Kanske vill du veta mer om någon av våra utbildningar? Varmt välkommen att kontakta oss!

Tel: 010-516 20 60
E-post: info@competens.se

Översätt »