Vilken utbildning behöver dina medarbetare för att utvecklas och rusta företaget inför framtiden? Lyft motivation och kompetens med en företagsanpassad utbildning samtidigt som det stärker er som arbetsgivare.

Enligt Arbetskraftsbarometern 2016 från SCB rapporterar arbetsgivare att det råder brist på arbetssökande inom många utbildningsgrupper. Bara inom teknik och industritillverkning säger sju av tio arbetsgivare att det är svårt att rekrytera utbildad personal med rätt kompetens.

Utbildning stärker medarbetare

Kloka arbetsgivare skapar möjligheter för sina medarbetare att kunna växa på jobbet. Utbildning är en möjlighet att utvecklas inom sin yrkesroll och få stärkt självförtroende inför nya ansvarsuppgifter.

Utbildning är ett verktyg som både värnar om och bidrar till företagets konkurrenskraft. Motiverade medarbetare samarbetar bättre och trivs på jobbet. Ta hjälp av våra kunniga lärare och investera i dina medarbetare.

Brandskydd, en grundutbildning för alla på företaget

Agera innan det händer. Utbildningen i brandskydd uppfyller kraven i ”Lagen om skydd mot olyckor”. Dina medarbetare får den kunskap de behöver och lär sig vad och hur de ska göra för att förebygga bränder.

Brandskydd, 4 timmar, teori och praktik med släckövning.

Heta arbeten-certifikat

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att personer som ska utföra Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats är utbildade och har certifikat. Exempel på heta arbeten är svetsning, skärning, lödning eller arbeten som medför gnistbildning eller uppvärmning.

Heta arbeten-certifikat, 7 timmar, våra instruktörer är godkända av Brandskyddsföreningen i Sverige.

Vuxen-HLR, grundutbildning med hjärtstartare

En viktig utbildning för företag och idrottsföreningar. Varje kursdeltagare lär sig praktiskt utföra HLR hjärtstartare på en vuxen person som drabbas av hjärtstopp. Ett kompetenskort med tillhörande lathund delas ut som bevis på godkänd och utförd utbildning.

Vuxen-HLR 2,5 timmar och deltagarna kan rädda liv.

CNC-programmering, grundutbildning i Hagfors och Ystad

En utbildning för dig som ska arbeta som CNC-operatör inom tillverkande industri. Grundläggande kunskaper i matematik och koordinatsystemet är ett behörighetskrav. Efter godkänd utbildning kan du arbeta med programmering vid både svarvning och fräsning.

CNC-programmering – grund, 3 dagar, kursstart enligt överenskommelse

CNC-programmering, påbyggnad i Hagfors och Ystad

En utbildning för dig som arbetar som CNC-operatör inom tillverkande industri. Efter godkänd utbildning kan du arbeta med programmering av maskiner för både svarvning och fräsning. Grundläggande kunskaper i datorhandhavande är ett behörighetskrav. (Datorvana är ett behörighetskrav)

CNC-programmering, påbyggnad, 3 dagar, kursstart enligt överenskommelse

Mätteknik, grundutbildning för verkstadsindustrin

Vi anpassar utbildningen efter behoven, det som ditt företag och medarbetare behöver utveckla. Allt från standarder och bestämmelser till funktion och grundprinciper hos olika utrustningar samt komponenter som används vid industriell mätning.

Mätteknik, grund, 8 timmar, teori och praktik med mätövningar.

Ritningsläsning, grundutbildning i Hagfors och Ystad

Med en grundkurs i ritningsläsning lär du dig hur man läser enklare ritningar inom den tillverkande industrin. Du får förståelse för linjer, symboler, vyer, snitt och måttsättning. Efter godkänd utbildning kan du läsa och tyda en enklare maskinritning.

Ritningsläsning, grund, 2 dagar, teori och praktiska övningar

Vilken kompetens vill ni utveckla?

Är du arbetsgivare, chef eller medarbetare och vill veta mer om våra företagsutbildningar?

Kontakta oss

Patrik Samuelsson, Regionchef Teknik
E-post: foretagsaffarer@competens.se
Telefon: 010-516 20 55

Översätt »