RonjaMatteläraren började som elev

Ronja är mattelärare på Competens i Högdalen. Hon är född och uppvuxen i Kina och heter egentligen Ruoyi Liu. Ronja som har bott i Sverige sedan 2009 är en sprudlande och nyfiken person.

I Kina studerade Ronja kinesiska på universitetet. Hon fick en lärarexamen men valde så småningom att arbeta som journalist. Jobbet tog henne på en spännande resa till USA där hon fick sköta allt från intervjuer till fotografering och marknadsföring.

Kärleken tog Ronja till Sverige och Högdalen

Genom arbetet träffade hon sin svenska make och flyttade till Sverige. Hon läste SFI på Competens skola i Högdalen, samma skola där hon nu, några år senare, arbetar som mattelärare.

– Jag läste kurser på skolan och distansutbildningen som Competens erbjöd för att jag skulle lära mig snabbare, berättar Ronja.

Hon minns att hon redan då att hon blev imponerad över den tidiga digitala framgången. Det var ovanligt att erbjuda nätbaserade utbildningar inom de ämnen som hon var intresserad av.

”Jag fick en plats i det svenska samhället”

Om tiden på Competens minns Ronja framförallt att hon fick stor hjälp av sin studievägledare på skolan. Hon fick inte bara hjälp att välja inriktning för sina fortsatta studier, hon fick hjälp att komma i kontakt med andra personer i närområdet som också kom från Kina.

– Det var ett otroligt stöd att få träffa andra som var i samma situation.
Jag träffade några av mina bästa vänner genom nätverket!

Ronja säger att studievägledaren och lärarna gav henne mer än utbildning och hjälp med fortsatta studier.

– Jag fick en plats i det svenska samhället.

Ronja brinner för att lära andra bra studieteknik

När Ronja hade lärt sig svenska valde hon att läsa in sin lärarexamen. Först arbetade hon som gymnasielärare i kinesiska och matematik i Stockholm, med kom sedan tillbaka till Competens och Högdalen. Som mattelärare!

– Det var så roligt att få komma tillbaka och bli kollega med samma duktiga lärare som jag hade när jag var elev, skrattar hon.

Ronja har inga planer på att byta jobb. Hon lyfter fram hur mycket hon trivs på sitt arbete. Framför allt att studiematerialet är digitalt och ingår i utbildningen.

– Just nu gör jag och mina elever en film om studieteknik så att alla i klassen ska få lättare att lära sig, berättar hon engagerat.

Filmen kommer att läggas upp på den digitala lärarplattformen its learning, som alla elever får tillgång till.

Gymnasial
Vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning vänder sig till dig som inte har betyg från gymnasieskolan eller motsvarande och som vill ta nästa steg i din personliga utveckling. Kurserna motsvarar den utbildning som ges i gymnasieskolan men upplägget är anpassat till dig som är vuxen och som kan ta ett mer självständigt ansvar för dina studier.

Läs mer »

Översätt »