Övningsföretag är en förberedande arbetsmarknadsutbildning där du arbetar med ett företags samtliga affärsrutiner i en verklighetstrogen miljö. Det enda som skiljer sig från det verkliga företaget är att Övningsföretaget inte använder verkliga pengar eller produkter.
Övningsföretag är en utbildning som bygger på en pedagogisk modell som kallas upplevelsebaserad inlärning. Learning by doing – lär genom att göra.

Eleverna jobbar med verkliga arbetsuppgifter

Som elev på vårt Övningsföretag tränar du som anställd i en verklighetstrogen företagsmiljö. Du lär dig arbetet genom att helt enkelt göra jobbet. Målet med utbildningen är självklart, det ska leda till jobb.

Du gör arbetsuppgifterna på riktigt

Som elev jobbar du på någon av Övningsföretagets avdelningar. Det är traditionella avdelningar som finns på de flesta företag:

  • Ekonomi
  • Försäljning
  • Inköp
  • Marknadsföring och/eller administration
  • Personal (HR-avdelning)

Genom jobbet på Övningsföretaget får du arbeta med samma processer, rutiner och arbetsflöden som i ett verkligt företag. Kollegorna är dina kursdeltagare, kursledare är både din handledare och företagsledare. Tillsammans löser ni de alla de arbetsuppgifter som ingår i ett företags verksamhet. Ni köper och säljer till andra Övningsföretag i Sverige och utomlands. Det enda som skiljer är att det inte finns verkliga pengar, produkter eller tjänster som byter ägare.

Att kunna samarbeta är en viktig egenskap

Samtidigt som du övar på dina arbetsuppgifter lär du dig hur ett företag fungerar. Du får ta ansvar och se hur olika avdelningar behöver samarbeta för att få verksamheten att rulla. Du lär dig hämta in, ställa samman information samt presentera din avdelnings behov.

Arbetsuppgifterna på Övningsföretag kan se ut så här:

  • Du jobbar på inköpsavdelningen och ska köpa varor eller tjänster
  • Du arbetar på HR och ska rekrytera ny personal
  • Du sköter företagets bokföring och/eller löneutbetalningar
  • Du är säljare och ska göra en budget samt planera vilka aktiviteter som krävs för att nå budgetmålen

Arbetsuppgifterna planeras av personalen (kursens deltagare) samt ledare eller Vd (kursens handledare). Du får träna på att samarbeta och förstå samspelet mellan avdelningarna. Genom att lyssna lär du dig se problem och utmaningar och med rätt information kan du bidra till gemensamma lösningar.

Att jobba med verkliga arbetsuppgifter i en företagsmiljö är värdefullt när du söker jobb och går på anställningsintervjuer. Med stärkt kompetens och nya kunskaper utvecklas din självkänsla och du blir snabbare anställningsklar.

Här finns vi

Våra Övningsföretag finns i Halmstad och Södertälje.

Så ansöker du till våra Övningsföretag

Övningsföretag är en arbetsmarknadsutbildning som kan hjälpa dig in på arbetsmarknaden eller hjälpa dig vidareutvecklas. Om du vill ansöka till våra Övningsföretag behöver du först vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Sen kontaktar du din handläggare i Halmstad eller Södertälje och säger att du vill gör en ansökan till Övningsföretag på Competens. Vi ser fram emot att lära dig företagets arbetsuppgifter!